ART BRUT – JOSEF HOFER
16. 11. 2010 – 5. 1. 2011
Rakouské kulturní fórum v Praze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1


Rakušan Josef Hofer (*1945) je jedním z nejvýraznějších žijících autorů art brut.
Neslyšící, nevzdělavatelný, s mentálním hendikepem byl od raného dětství uvržen do sociální izolace. Protiváhou získal nezávislost na společenských i uměleckých konvencích a naprostou tvůrčí svobodu. Jako prostředek komunikace s okolím si zvolil kresbu. Kreslí živelně, bez vnější i vnitřní cenzury. Autenticita, originalita a výtvarné kvality jeho díla ho řadí mezi největší současné mistry art brut.
Pro tvorbu Josefa Hofera byl zásadní objev lidské figury, respektive vlastního aktu v zrcadle. Obraz jeho nahého těla se pro něj stal fascinózem. Přitahuje ho magicky a neodolatelně jako Narcise odraz jeho tváře ve studánce. Zatímco ale Narcisovi nenaplnitelná láska k sobě samému způsobila utrpení a smrt, pro Josefa Hofera seznámení s jeho odrazem znamenalo svého druhu znovuzrození. Erotické momenty prožité se svým alter egem uchovává v paměti do následujícího dne, aby je v ateliéru denního stacionáře v Riedu u Linze přenesl na papír a zasadil do precizně vyrýsovaného rámu. Zatímco figury črtá na papír během několika minut, na orámování potřebuje hodiny. Pomocí jakéhosi lešení z čar vytváří konstrukce, které postavy uzavírají do stísněné, nebo naopak ochranné klece. To, zda se jedná o potlačenou, nebo triumfující individualitu, je patrné z pozice a gest figury. Jejich vyjádření je u Hofera ohromující stejně, jako jeho perspektivní stavba prostoru a kompozice. Podařilo se mu zcela spontánně dosáhnout výtvarné zkratky, ke které se mnozí moderní umělci dlouze dopracovávali. Síla jeho uměleckého výrazu boří hranice mezi profesionálním a amatérským uměním, stejně jako mezi tvorbou "normálních" a hendikepovaných autorů.
První pražská výstava Josefa Hofera vznikla jako společný počin o.s. Inventura, Rakouského kulturního fóra v Praze a o.s. ABCD.


ART BRUT – JUSTYNA MATYSIAK
15. 11. 2010 – 5. 1. 2011
Polský institut, Malé náměstí 1 (vchod z Karlovy ulice č. 27), Praha 1

Tvorba jednatřicetileté Polky Justyny Matysiak se pro své výjimečné kvality již dočkala mnohých ocenění. Autorka s mentálním hendikepem se mimo jiné stala vítězkou soutěžní sekce Mezinárodní přehlídky insitního umění INSITA v Bratislavě roku 2007, kde byla letos uspořádána její samostatná výstava.
Justyna Matysiak se narodila roku 1979 v Poznani. Nyní žije s rodinou na venkově. Vesnický způsob života se výrazně odráží i v její tvorbě. S oblibou kreslí zvířata, ale i lidské figury a architekturu. Její kresby jsou křehké, jakoby odhmotněné, většinou monochromní. Svědčí o autorčině neobyčejné estetické vyspělosti, která zde zůstává v syrovém stavu – nedeformována výtvarným vzděláním. Justyna Matysiak patří mezi nejpozoruhodnější zjevy současného světového art brut.
První pražskou výstavu Justyny Matysiak připravila Inventura ve spolupráci s o.s. ABCD.


LESTERŮV SVĚT
9. 10. – 7. 11. 2010
Cafe Jericho, Opatovická 26, Praha 1

Lester Magoogan je mladý muž se specifickým a originálním pohledem na život. Svět a lidi kolem sebe zachycuje ve svých minimalistických, ale evokativních kresbách, které už měli možnost spatřit i návštěvníci galerie Tate Modern a ostatně i návštěvníci Normálního festivalu 2008 a 2009. Nyní se dílo Lestera Magoogana představuje v čilém provozu kavárny Jericho.

MARTIN MAŘÁK: MARŤANI

4.10. – 5.11. 2010
Café Therapy, Školská 30, Praha 1

Portréty herců Divadla Inventura v rolích Marťanů vznikly v roce 2009, kdy se protagonisté fotografií Martina Mařáka začali připravovat na hereckou dráhu. Fotografie si můžete prohlédnout nad pivem či kávou v Café Therapy, pokroky prvního českého profesionálního souboru herců a hereček s mentálním hendikepem můžete vidět v představení Malý princ 19. 11. v Roxy/NoD.

ALEŠ KOUDELA: NAŠE PLANETA JE ZEMSKÉHO TYPU
11. 10 – 1. 11. 2010
kavárna Mlejn, Kampa

Aleše Koudelu nezastavíte. Neumlčíte. Nepřeslechnete. Dejte mu do ruky fotoaparát a díky své fascinaci vám ho za hodinu vrátí s plnou paměťovou kartou. Pro své učitele a lektory je čtyřiadvacetiletý autista někdy pohromou, kreativitu mu ale upřít nelze. Zajímají ho věci, jevy a detaily, na které by jiní nepomysleli. Předměty svého zájmu zachytil Aleš v několika fotografických sériích, jejichž části jsou k vidění v předsálí kavárny Mlejn.

zpět   |   nahoru   |   domů

Newsletter

Chci dostávat novinky
z www.normalfest.cz

Vaše e-mailová adresa:Sponzoři:

 
 


Mediální partneři: 


Partneři:
Pořádá:


 

 
 
admin  |   Všechna práva vyhrazena / © 2010 INVENTURA o.s. / realizace nextWEB