FILOZOFIE FESTIVALU, tj. O CO NÁM JDE

Umění by nemělo vyvolávat u svých příjemců pocit lítosti nad „ubohostí“ autora či autorky. Ať je jakkoli originální, experimentální či netradiční, vždy by mělo poskytovat dostatečný prostor pro respekt vůči umělcově osobnosti, ať už bude jeho dílo přijato, či odmítnuto.

Smyslem Normálního festivalu není předkládat publiku filmy (ani jiné druhy umění), které v něm vzbudí soucit či shovívavost vůči lidem s mentálním hendikepem v roli tvůrců, objektů či (v horším případě) herců. Soucitu a shovívavosti se těmto lidem v běžném životě dostává až příliš. Nespokojujeme se s průměrem a totéž očekáváme od návštěvnic a návštěvníků našeho festivalu. Nekvalitní „umění“ lidem s mentálním hendikepem nepomůže v jejich snaze přesvědčit své okolí, že mají právo žít plnohodnotný život a být pro ostatní inspirací.

Normální festival je přehlídkou pečlivě vybraných profesionálních filmů (hraných, dokumentárních i animovaných), které jsou hodnotné nejen svým obsahem, ale i po stránce umělecké. Nabízíme také doprovodné akce, které jsou výsledkem dlouhodobé profesionální přípravy umělců a umělkyň pod odborným vedením (Divadlo z Pasáže, výstava výtvarných prací Josefa Fojta) a nejsou ukázkou arteterapeutických cvičení pro specifické cílové skupiny. Smysl a přínos těchto terapeutických aktivit nepopíráme, ale neodvažovali bychom se prohlašovat jejich výsledky za umění. Klamali bychom tím totiž především samotné tvůrce.

Nedílnou a stále početnější součástí Normálního festivalu jsou kromě profesionálních filmů tematizujících život lidí s mentálním hendikepem i krátká amatérská filmová dílka vytvořená těmito lidmi. Jedná se o výsledky intenzivní činnosti jednotlivců (či malých kolektivů), kteří prokázali talent alespoň v jedné ze složek filmové práce (kreativita při vymýšlení námětu, psaní scénáře, výtvarný talent, cit pro práci s kamerou, zvuk a hudbu) a na přípravě svého filmového dílka dlouhodobě pracovali (někteří z nich více než rok). Systematicky se vzdělávali v teorii i praxi filmové tvorby pod vedením profesionálních lektorek a lektorů a výsledné originální filmové etudy jsou prostředkem jejich uměleckého sebevyjádření. Obsah těchto amatérských, ale v žádném případě diletantských filmů je odrazem témat, která jsou pro jejich autory a autorky v životě velmi důležitá. Tvůrci a tvůrkyně jsou si vědomi svých limitů a neočekávají od publika soucit ani shovívavost. Nadšeně uvítají chválu, ale jsou zvyklí přijímat také opodstatněnou kritiku, která je pro ně nástrojem dalšího uměleckého rozvoje.
zpět   |   nahoru   |   domů
 • Pro filmaře

  Newsletter

  Chci dostávat novinky od www.normalfest.cz

  Zadejte Váš e-mail:

  Sponzoři a partneři:

  www.nextweb.cz

  Mediální partneři:

 • administrace
  141 231 / 1 online
  Všechna práva vyhrazena / © 2007 Normální festival / realizace nextWEB